Kiedyś spotykano je wszędzie, były nierozerwalnie związane ze światem naszych pradziadów. Zasiedlały praktycznie wszystkie mozżliwe ekosystemy, wiele z nich dzieląc z ludźmi. W sposób mniej lub bardziej konfliktowy. Dzisiaj pozostało nam jedynie blade wspomnienie tych nadprzyrodzonych istot, wspominanych gdzieniegdzie w powiedzeniach, baśniach lub przesądach. Niniejszy podcast jest próbą odpowiedzi na pytania o genezę, naturę i losy istot “ochrzczonych” przez chrześcijaństwo mianem demonów.